SpareBank 1 SR-Bank ASA (SRBANK); Innføring av spareprogram for ansatte

Report this content

Styret i SpareBank 1 SR-Bank har vedtatt å etablere aksjespareprogram for ansatte. Formålet med programmet er å motivere ansatte til å være medeiere i banken og samtidig øke interessen rundt bankens strategi og resultater.

Ansatte inviteres til å spare et fast beløp i måneden for å kjøpe aksjer i banken. Ansatte som melder seg inn i spareprogrammet kan velge mellom å tegne seg for aksjer tilsvarende enten NOK 4.500, NOK 9.000, NOK 18.000 eller NOK 27.000 totalt for perioden april til desember 2019. Sparebeløpet som den enkelte ansatte velger å spare i 2019, vil bli fordelt likt på 9 måneder og skal betales gjennom månedlige trekk fra lønn. SpareBank 1 SR-Bank vil kjøpe aksjer på vegne av de ansatte som deltar i spareprogrammet. Banken vil gi de ansatte 30 % rabatt på snitt kjøpskurs. De ansatte vil bli pålagt 2 års bindingstid på aksjene. SpareBank 1 SR-Bank tar sikte på å gjennomføre kjøp av aksjer i markedet hvert kvartal dagen eller dagene etter fremleggelsen av resultatene for henholdsvis 1., 2. og 3. kvartal 2019, samt primo desember 2019. Kjøpskurs og antall aksjer ervervet av banken vil meldes i henhold til gjeldende regelverk.

Se tabell nedenfor for en oversikt over primærinnsidere i SpareBank 1 SR-Bank som har meldt seg inn i aksjespareprogrammet for 2019. Beløpene som oppgis er totalt beløp for 2019 den enkelte har tegnet aksjer for. Antall aksjer som blir tildelt den enkelte primærinnsider i henhold til spareprogrammet, vil bli offentliggjort på tidspunkter for videresalg av aksjene til de ansatte.


Navn;                                                            Påmeldt med beløp (kr);

Arne Austreid                                                                          27.000

Ella Skjørestad                                                                        27.000

Frode Bø                                                                                 18.000

Glenn Sæther                                                                          27.000

Gro Tveit                                                                                  27.000

Inge Reinertsen                                                                        27.000

Inger Ulrikke Bentsen                                                               27.000

Jan Friestad                                                                              27.000

Kjersti Espeset Lie                                                                    27.000

Kjetil Skjæveland                                                                      27.000

Kristian Kristensen                                                                    18.000

Nils Mikal Hegrestad                                                                 27.000

Sally Lund-Andersen                                                                 18.000

Seri Berge                                                                                 27.000

Signe Helliesen                                                                         27.000

Stian Helgøy                                                                             27.000

Thor-Christian Haugland                                                          27.000

Tore Medhus                                                                             27.000

Øystein Gilje                                                                             27.000

Stavanger, 14. mars 2019

Kontaktpersoner: 
Inge Reinertsen, konserndirektør for økonomi og finans, telefon 909 95 033. 
Stian Helgøy, direktør IR, telefon 906 52 173.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

Abonner