SpareBank 1 SR-Bank ASA (SRBANK); Innkalling til ordinær generalforsamling

Aksjonærene i SpareBank 1 SR-Bank ASA innkalles til ordinær generalforsamling torsdag 19. april 2018 kl. 18.00 i SpareBank 1 SR-Banks lokaler i Bjergsted Terrasse 1, Stavanger.

Innkalling til ordinær generalforsamling i SpareBank 1 SR-Bank ASA følger vedlagt.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.