SpareBank 1 SR-Bank ASA (SRBANK); MELDEPLIKTIG HANDEL

SpareBank 1 SR-Bank ASA har 27. mars 2018 tildelt totalt 121.551 egne aksjer til ansatte i banken, i forbindelse med bonusordning for konsernets ansatte. 25.800 aksjer er tildelt primærinnsidere til kurs kroner 84,40. I alt 95.751 aksjer er tildelt øvrige ansatte til kurs kroner 84,40.

SpareBank 1 SR-Bank har som følge av dette redusert sin egen beholdning av egne aksjer til 85.206. Basert på oppnådde resultater i 2017 og tidligere år har følgende primærinnsidere fått tildelt aksjer i henhold til vedlagte liste.

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank, det nest største norske finanskonsern, er til stede på Sør- og Vestlandet og i Oslo med 38 kontorer kombinert med ledende digitale løsninger. Over 300.000 privatpersoner og bedrifter har valgt oss som leverandør av finansielle tjenester. Konsernet består av om lag 1200 ansatte med bred kompetanse og detaljert lokalkunnskap som dekker landsdelen fra Oslo i øst til Bergen i vest. Hovedkontoret ligger i Stavanger. Foruten en betydelig bankvirksomhet med produkter og tjenester både til privat- og bedriftskunder, består konsernet av eiendomsmegling, kapitalforvaltning, valutamegling, forsikringsprodukter, regnskapstjenester, corporatetjenester, ulike konsulenttjenester med mer.

Abonner