SpareBank 1 SR-Bank ASA (SRBANK); Meldepliktig handel

SpareBank 1 SR-Bank ASA har 01.04.2019 tildelt totalt 145 904 egne aksjer til ansatte i banken, i forbindelse med bonusordning for konsernets ansatte. 33 806 aksjer er tildelt primærinnsidere til kurs kroner 97,90. I alt 112 098 aksjer er tildelt øvrige ansatte til kurs kroner 97,90. SpareBank 1 SR-Bank har som følge av dette redusert sin egen beholdning av egne aksjer til 89 302. Basert på oppnådde resultater i 2018 og tidligere år har primærinnsidere fått tildelt aksjer i henhold til vedlagte liste.

Merk at for konsernledelsen og øvrig ledende personell, omfattet av finansforetaksforskriftens bestemmelser om godtgjørelse til ledende ansatte, endres utdelingsprinsipp for aksjene fra og med bonusåret 2018. For tidligere bonusår er aksjene utdelt med henholdsvis 1/3 de påfølgende 3 år. Fra og med bonusåret 2018 deles alle aksjene ut påfølgende år, med bindingstid i henholdsvis 1, 2 og 3 år. For nærmere informasjon om gjeldende bonusordninger henvises det til noteinformasjon i årsrapporten for 2018.

Stavanger 1. april 2019

Kontaktpersoner:
Inge Reinertsen, konserndirektør for økonomi og finans, telefon 909 95 033
Stian Helgøy, direktør investor relations, telefon 906 52 173

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank, det nest største norske finanskonsern, er til stede på Sør- og Vestlandet og i Oslo med 38 kontorer kombinert med ledende digitale løsninger. Over 300.000 privatpersoner og bedrifter har valgt oss som leverandør av finansielle tjenester. Konsernet består av om lag 1200 ansatte med bred kompetanse og detaljert lokalkunnskap som dekker landsdelen fra Oslo i øst til Bergen i vest. Hovedkontoret ligger i Stavanger. Foruten en betydelig bankvirksomhet med produkter og tjenester både til privat- og bedriftskunder, består konsernet av eiendomsmegling, valutamegling, forsikringsprodukter, regnskapstjenester, corporatetjenester, ulike konsulenttjenester med mer.

Abonner