SpareBank 1 SR-Bank ASA (SRBANK); Meldepliktig handel

Report this content

SpareBank 1 SR-Bank ASA har 23.03.2020 tildelt totalt 130.886 egne aksjer til ansatte i banken, i forbindelse med bonusordning for konsernets ansatte. 33.604 aksjer er tildelt primærinnsidere hvorav 15.502 aksjer til kurs 55,00 kroner og 18.102 aksjer til volumveid snittkurs på 52,86 kroner.  I alt 97.282 aksjer er tildelt øvrige ansatte, hvorav 56.878 aksjer til kurs 55,00 kroner og 40.404 aksjer til volumveid snittkurs på 52,86 kroner. SpareBank 1 SR-Bank har som følge av dette redusert sin egen beholdning av egne aksjer til 10.425. Basert på oppnådde resultater i 2019 og tidligere år har primærinnsidere fått tildelt aksjer i henhold til vedlagte liste.

Merk at for konsernledelsen og øvrig ledende personell, omfattet av finansforetaksforskriftens bestemmelser om godtgjørelse til ledende ansatte, ble utdelingsprinsippet for aksjene endret fra og med regnskapsåret 2018. For tidligere regnskapsår er aksjene utdelt med henholdsvis 1/3 de påfølgende 3 år. Fra og med regnspasåret 2018 deles alle aksjene ut påfølgende år, med bindingstid i henholdsvis 1, 2 og 3 år. For nærmere informasjon om gjeldende bonusordninger henvises det til noteinformasjon i årsrapporten for 2019.

 

Stavanger 23. mars 2020

 

Kontaktpersoner:

Inge Reinertsen, konserndirektør for økonomi og finans, telefon 909 95 033
Stian Helgøy, direktør investor relations, telefon 906 52 173

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.

Abonner

Dokumenter og linker