SpareBank 1 SR-Bank ASA (SRBANK); Motpart anker dom avsagt i Borgarting Lagmannsrett

Report this content

SpareBank 1 SR-Bank er blitt informert om at dom avsagt i Borgarting Lagmannsrett 13. mars i år, saksnummer 18-027239ASD-BORG/01, er anket til Høyesterett. Se for øvrig børsmelding av 13. mars 2019. 

Stavanger, 12. april 2019

Kontaktpersoner: 
Inge Reinertsen, konserndirektør for økonomi og finans, telefon 909 95 033. 
Stian Helgøy, direktør IR, telefon 906 52 173.
Thor-Christian Haugland, konserndirektør kommunikasjon, telefon 480 31633

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner