SpareBank 1 SR-Bank ASA (srbank); Nøkkelinformasjon ved kontantutbytte

Utbyttebeløp:                                        2,25 per aksje
Annonsert valuta:                                 norske kroner
Siste dag inklusive:                              20. april
Ex-dato:                                                21. april
Record date (eierregisterdato):            24. april
Betalingsdato:                                      fra 28. april
Vedtaksdato:                                        20. april

Denne informasjonen offentliggjøres i henhold til kravene i Løpende Forpliktelser.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.

Stavanger 8. februar 2017  

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank, det nest største norske finanskonsern, er til stede på Sør- og Vestlandet og i Oslo med 38 kontorer kombinert med ledende digitale løsninger. Over 300.000 privatpersoner og bedrifter har valgt oss som leverandør av finansielle tjenester. Konsernet består av om lag 1200 ansatte med bred kompetanse og detaljert lokalkunnskap som dekker landsdelen fra Oslo i øst til Bergen i vest. Hovedkontoret ligger i Stavanger. Foruten en betydelig bankvirksomhet med produkter og tjenester både til privat- og bedriftskunder, består konsernet av eiendomsmegling, valutamegling, forsikringsprodukter, regnskapstjenester, corporatetjenester, ulike konsulenttjenester med mer.

Abonner