SpareBank 1 SR-Bank ASA (SRBANK): Nøkkelinformasjon ved kontantutbytte

Utbyttebeløp: 4,50 kroner

Annonsert valuta: NOK

Siste dag inklusive: 24. april 2019

Ex dato: 25. april 2019

Eierrigsterdato: 26. april 2019

Utbetalingsdato: Fra 3. mai 2019

Vedtaksdato: 24. april 2019

Denne informasjonen offentliggjøres i henhold til kravene i "Løpende forpliktelser".

Stavanger 8. februar 2019

Kontaktpersoner:
Stian Helgøy, direktør IR, telefon 906 52 173.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank, det nest største norske finanskonsern, er til stede på Sør- og Vestlandet og i Oslo med 38 kontorer kombinert med ledende digitale løsninger. Over 300.000 privatpersoner og bedrifter har valgt oss som leverandør av finansielle tjenester. Konsernet består av om lag 1200 ansatte med bred kompetanse og detaljert lokalkunnskap som dekker landsdelen fra Oslo i øst til Bergen i vest. Hovedkontoret ligger i Stavanger. Foruten en betydelig bankvirksomhet med produkter og tjenester både til privat- og bedriftskunder, består konsernet av eiendomsmegling, kapitalforvaltning, valutamegling, forsikringsprodukter, regnskapstjenester, corporatetjenester, ulike konsulenttjenester med mer.

Abonner