SpareBank 1 SR-Bank ASA (SRBANK): Nøkkelinformasjon ved kontantutbytte

Report this content

Utbyttebeløp: 4,50 kroner

Annonsert valuta: NOK

Siste dag inklusive: 24. april 2019

Ex dato: 25. april 2019

Eierrigsterdato: 26. april 2019

Utbetalingsdato: Fra 3. mai 2019

Vedtaksdato: 24. april 2019

Denne informasjonen offentliggjøres i henhold til kravene i "Løpende forpliktelser".

Stavanger 8. februar 2019

Kontaktpersoner:
Stian Helgøy, direktør IR, telefon 906 52 173.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

Abonner