SpareBank 1 SR-Bank ASA (SRBANK); Påminnelse - resultatpresentasjon for andre kvartal 2020

SpareBank 1 SR-Bank ASA offentliggjør resultat for andre kvartal 2020 torsdag 6. august 2020 klokken 07.30. I den anledning inviteres det til følgende presentasjoner;

Klokken 08:15 – Presentasjon på norsk, direkte sending
Administrerende direktør Arne Austreid og konserndirektør økonomi og finans Inge Reinertsen presenterer resultat i en direkte sendt og streamet gjennomgang av resultatet. Sendingen vil bli gjort tilgjengelig på våre investorsider www.sr-bank.no/ir

Klokken 13:30 – Presentasjon på engelsk, telefonkonferanse
Administrerende direktør Arne Austreid og konserndirektør økonomi og finans Inge Reinertsen presenterer resultat på engelsk.

Telefon nummer, fra Norge: 21 40 21 71 – Konferanse ID 917 015 949#

Telefon nummer, fra andre land: + 47  21 40 21 71 - Konferanse ID 917 015 949#

For ytterligere informasjon;
Stian Helgøy, direktør IR, telefon 906 52 173
Thor-Christian Haugland, Konserndirektør kommunikasjon, telefon 480 31633


Stavanger 29. juli 2020

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank, det nest største norske finanskonsern, er til stede på Sør- og Vestlandet og i Oslo med 38 kontorer kombinert med ledende digitale løsninger. Over 300.000 privatpersoner og bedrifter har valgt oss som leverandør av finansielle tjenester. Konsernet består av om lag 1200 ansatte med bred kompetanse og detaljert lokalkunnskap som dekker landsdelen fra Oslo i øst til Bergen i vest. Hovedkontoret ligger i Stavanger. Foruten en betydelig bankvirksomhet med produkter og tjenester både til privat- og bedriftskunder, består konsernet av eiendomsmegling, valutamegling, forsikringsprodukter, regnskapstjenester, corporatetjenester, ulike konsulenttjenester med mer.

Abonner