SpareBank 1 SR-Bank ASA (SRBANK): Presentasjon av foreløpig årsresultat 2017

SpareBank 1 SR-Bank ASA offentliggjør resultat for 4. kvartal 2017 og foreløpig årsregnskap 2017, onsdag 7. februar 2018 kl 07.15. I den anledning inviteres det til presentasjon;

Tid:        Onsdag 7. februar 2018 kl. 08.00

Sted:     SpareBank 1 Markets, Olav V’s gate 5

Det vil bli servert en enkel frokost fra kl. 07.40

Presentasjonen holdes av: Adm. direktør Arne Austreid og konserndirektør økonomi og finans Inge Reinertsen.

For de som ikke har anledning til å delta vil presentasjonen bli overført via web-cast: www.sr-bank.no 

SpareBank 1 SMN vil holde sin presentasjon av foreløpig årsregnskap i samme lokale kl 09:00


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank, det nest største norske finanskonsern, er til stede på Sør- og Vestlandet og i Oslo med 38 kontorer kombinert med ledende digitale løsninger. Over 300.000 privatpersoner og bedrifter har valgt oss som leverandør av finansielle tjenester. Konsernet består av om lag 1200 ansatte med bred kompetanse og detaljert lokalkunnskap som dekker landsdelen fra Oslo i øst til Bergen i vest. Hovedkontoret ligger i Stavanger.

Abonner