SpareBank 1 SR-Bank ASA (SRBANK): Presentasjon av foreløpig årsresultat 2017

Report this content

SpareBank 1 SR-Bank ASA offentliggjør resultat for 4. kvartal 2017 og foreløpig årsregnskap 2017, onsdag 7. februar 2018 kl 07.15. I den anledning inviteres det til presentasjon;

Tid:        Onsdag 7. februar 2018 kl. 08.00

Sted:     SpareBank 1 Markets, Olav V’s gate 5

Det vil bli servert en enkel frokost fra kl. 07.40

Presentasjonen holdes av: Adm. direktør Arne Austreid og konserndirektør økonomi og finans Inge Reinertsen.

For de som ikke har anledning til å delta vil presentasjonen bli overført via web-cast: www.sr-bank.no 

SpareBank 1 SMN vil holde sin presentasjon av foreløpig årsregnskap i samme lokale kl 09:00


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner