SpareBank 1 SR-Bank ASA (SRBANK); Renten på boliglån settes ned

Report this content

SpareBank 1 SR-Bank setter ned rentesatsene for boliglån med inntil 0,35 prosentpoeng. Laveste veiledende pris på boliglån vil etter endringen være 2,49 % for førstehjemslån.


- Vi opplever krevende tider med stor usikkerhet. Vi har valgt å sette ned renten på boliglån med inntil 0,35 prosentpoeng for nye og eksisterende kunder. Endringen gjenspeiler forventet pris på innlån i pengemarkedet etter at Norges Bank på fredag kuttet styringsrenten, sier konserndirektør for personmarkedet Jan Friestad.


For eksisterende kunder vil renteendringen for boliglån tre i kraft fra 29. april 2020. Den enkelte kunde som får justert ned renten, vil få informasjon om dette i nettbanken eller annen valgt foretrukket kanal.


- For enkelte vil konsekvensene av korona-situasjonen, kunne føre til økonomiske utfordringer. Derfor har vi lagt til rette for en smidigere og enklere prosess for raskt å kunne få innvilget avdragsfrihet på boliglånet. I tillegg har vi, inntil videre, tatt bort omkostningene for å innvilgelse av avdragsfrihet, sier Jan Friestad. 

 

De nye prisene vil for nye lån gjelde fra tirsdag 18. mars. 

 

Samtidig setter vi ned renten på innskudd med inntil 0,35 prosentpoeng med virkning fra 18. mai 2020.

 

Stavanger, 16. mars 2020

 

For ytterlig informasjon, vennligst kontakt:

 

Jan Friestad, Konserndirektør personmarkedet, telefon 913 45504

Thor-Christian Haugland, Konserndirektør kommunikasjon, telefon 480 31633

Stian Helgøy, direktør IR, telefon 906 52 173

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.

Abonner