SpareBank 1 SR-Bank ASA (SRBANK); Renten på lån og innskudd settes ned

Report this content

SpareBank 1 SR-Bank setter ned rentesatsene for boliglån med inntil 0,50 prosentpoeng. Laveste veiledende pris på boliglån vil etter endringen være 2,04 % for førstehjemslån.

 

- Vi opplever usikkerhet i forhold til utviklingen av pengemarkedsrenten, på tross av Norges Banks endring av styringsrenten på fredag. Vi forventer likevel en nedgang i dagene fremover, og har derfor valgt å sette ned renten på boliglån med inntil 0,50 prosentpoeng, sier konserndirektør for personmarkedet Jan Friestad.


For eksisterende kunder vil renteendringen for boliglån tre i kraft fra 15. april 2020. Den enkelte kunde som får justert ned renten, vil få informasjon om dette i nettbanken eller annen valgt foretrukket kanal.

 

De nye prisene vil for nye lån gjelde fra 25. mars 2020. 

 

Samtidig setter vi ned renten på innskudd med inntil 0,50 prosentpoeng med virkning fra 25 mai 2020.

 

 

Stavanger, 23. mars 2020

 

 

For ytterlig informasjon, vennligst kontakt:

 

Jan Friestad, Konserndirektør personmarkedet, telefon 913 45504

Thor-Christian Haugland, Konserndirektør kommunikasjon, telefon 480 31633

Stian Helgøy, direktør IR, telefon 906 52 173

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.

Abonner