SpareBank 1 SR-Bank ASA (SRBANK); Renten på lån og innskudd settes ned

Report this content

SpareBank 1 SR-Bank setter ned rentesatsene for boliglån med inntil 0,4 prosentpoeng. Laveste veiledende pris på boliglån vil etter endringen være 1,69 % for førstehjemslån.

- Vi har aldri tidligere opplevd et rentemarked med så lave priser. Dette som følge av stor usikkerhet om utviklingen fremover og lav aktivitet i norsk økonomi. I den senere tid har pengemarkedsrenten falt og har fortsatt å falle etter Norges Bank fastsatte styringsrenten til 0 prosent i dag. Vi har derfor valgt å sette ned renten på boliglån og på innskudd, sier konserndirektør for personmarkedet Jan Friestad. 

For eksisterende kunder vil renteendringen for boliglån tre i kraft fra 25. mai 2020. Den enkelte kunde vil få informasjon om virkningen av denne endringen i nettbanken eller annen valgt foretrukket kanal.De nye prisene vil for nye lån gjelde fra 11. mai 2020. 

Renten på innskudd settes ned med inntil 0,40 prosentpoeng med virkning fra 8. juli 2020.

 

Stavanger 7. mai 2020
 

For ytterlig informasjon, vennligst kontakt:Jan Friestad, Konserndirektør personmarkedet, telefon 913 45504
Thor-Christian Haugland, Konserndirektør kommunikasjon, telefon 480 31633

Stian Helgøy, direktør IR, telefon 906 52 173

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.

Abonner