SpareBank 1 SR-Bank ASA (SRBANK); Resultatpresentasjon 1. kvartal 2018

SpareBank 1 SR-Bank ASA offentliggjør resultat for 1. kvartal torsdag 26. april klokken 07.30.

I den anledning inviteres det til presentasjon:

Tid:      Torsdag 26. april 2018 kl 08.15

Sted:    SpareBank 1 Markets, Olav V’s gate 5 i Oslo

Det vil bli servert en enkel frokost fra klokken 08.00

Presentasjonen holdes av administrerende direktør Arne Austreid og konserndirektør økonomi og finans Inge Reinertsen.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank, det nest største norske finanskonsern, er til stede på Sør- og Vestlandet og i Oslo med 38 kontorer kombinert med ledende digitale løsninger. Over 300.000 privatpersoner og bedrifter har valgt oss som leverandør av finansielle tjenester. Konsernet består av om lag 1200 ansatte med bred kompetanse og detaljert lokalkunnskap som dekker landsdelen fra Oslo i øst til Bergen i vest. Hovedkontoret ligger i Stavanger. Foruten en betydelig bankvirksomhet med produkter og tjenester både til privat- og bedriftskunder, består konsernet av eiendomsmegling, valutamegling, forsikringsprodukter, regnskapstjenester, corporatetjenester, ulike konsulenttjenester med mer.

Abonner