SpareBank 1 SR-Bank ASA (SRBANK); SpareBank 1 Gruppen AS beholder 65 % eierskap i Fremtind Forsikring AS.

SpareBank 1 SR-Banks deleide selskap SpareBank 1 Gruppen AS har, som tidligere kommunisert, inngått en opsjons-avtale med DNB ASA som kunne medføre at selskapets eierandel i Fremtind Forsikring AS ble redusert fra 65 % til 60 % eierandel senest innen utløpet av 1. kvartal 2020.  Ved opsjons-fristens utløp, tirsdag 31.03 klokken 24.00, har SpareBank 1 Gruppen AS ikke mottatt nødvendig melding fra DNB ASA vedrørende krav om utøvelse. Opsjonen er derfor bortfalt i sin helhet.

DNB ASA har opplyst at de er fornøyd med samarbeidet og utviklingen i Fremtind Forsikring AS, og har interesse av å øke sin eierandel i selskapet på sikt. Men grunnet omstendighetene i dagens marked har DNB ASA likevel opplyst at utøvelse av en slik opsjon ikke er ønskelig i dag.

SpareBank 1 Gruppen AS og DNB ASA beholder dermed dagens eierandeler på henholdsvis 65 prosent og 35 prosent. DNB ASA har videre gitt uttrykk for at de ønsker å gjenoppta dialogen med SpareBank 1 Gruppen AS om å øke sin eierandel i Fremtind Forsikring AS.

Stavanger 1. april 2020

Kontaktpersoner:
Inge Reinertsen, konserndirektør for økonomi og finans, telefon 909 95 033.
Stian Helgøy, direktør IR, telefon 906 52 173.

Thor-Christian Haugland, konserndirektør kommunikasjon, telefon 480 31633

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank, det nest største norske finanskonsern, er til stede på Sør- og Vestlandet og i Oslo med 38 kontorer kombinert med ledende digitale løsninger. Over 300.000 privatpersoner og bedrifter har valgt oss som leverandør av finansielle tjenester. Konsernet består av om lag 1200 ansatte med bred kompetanse og detaljert lokalkunnskap som dekker landsdelen fra Oslo i øst til Bergen i vest. Hovedkontoret ligger i Stavanger. Foruten en betydelig bankvirksomhet med produkter og tjenester både til privat- og bedriftskunder, består konsernet av eiendomsmegling, valutamegling, forsikringsprodukter, regnskapstjenester, corporatetjenester, ulike konsulenttjenester med mer.

Abonner