SpareBank 1 SR-Bank ASA (SRBANK); SpareBank 1 Gruppen AS beholder 65 % eierskap i Fremtind Forsikring AS.

Report this content

SpareBank 1 SR-Banks deleide selskap SpareBank 1 Gruppen AS har, som tidligere kommunisert, inngått en opsjons-avtale med DNB ASA som kunne medføre at selskapets eierandel i Fremtind Forsikring AS ble redusert fra 65 % til 60 % eierandel senest innen utløpet av 1. kvartal 2020.  Ved opsjons-fristens utløp, tirsdag 31.03 klokken 24.00, har SpareBank 1 Gruppen AS ikke mottatt nødvendig melding fra DNB ASA vedrørende krav om utøvelse. Opsjonen er derfor bortfalt i sin helhet.

DNB ASA har opplyst at de er fornøyd med samarbeidet og utviklingen i Fremtind Forsikring AS, og har interesse av å øke sin eierandel i selskapet på sikt. Men grunnet omstendighetene i dagens marked har DNB ASA likevel opplyst at utøvelse av en slik opsjon ikke er ønskelig i dag.

SpareBank 1 Gruppen AS og DNB ASA beholder dermed dagens eierandeler på henholdsvis 65 prosent og 35 prosent. DNB ASA har videre gitt uttrykk for at de ønsker å gjenoppta dialogen med SpareBank 1 Gruppen AS om å øke sin eierandel i Fremtind Forsikring AS.

Stavanger 1. april 2020

Kontaktpersoner:
Inge Reinertsen, konserndirektør for økonomi og finans, telefon 909 95 033.
Stian Helgøy, direktør IR, telefon 906 52 173.

Thor-Christian Haugland, konserndirektør kommunikasjon, telefon 480 31633

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner