SpareBank 1 SR-Bank ASA (SRBANK): Styrker eierskapet i BN Bank ASA og SpareBank 1 Næringskreditt AS

SpareBank 1-bankene har inngått en avtale om endret eiermodell i BN Bank ASA, herunder fordeling av B-aksjene i SpareBank 1 Næringskreditt AS, ved at enkelte av dagens eiere endrer sitt eierskap samtidig som SpareBank 1 Østlandet kommer inn som ny eier.

I forbindelse med transaksjonene kjøper SpareBank 1 SR-Bank 1.533.411 aksjer i BN Bank ASA og 766.065 B-aksjer i SpareBank 1 Næringskreditt AS, som gir banken en eierandel i både BN Bank ASA og B-aksjene i SpareBank 1 Næringskreditt på 35,02 % etter transaksjonene (inkludert dagens indirekte eksponering via Samarbeidende Sparebanker Bankinvest AS). I sum tilsvarer dette at SpareBank 1 SR-Bank kjøper aksjer for totalt 546,7 MNOK.

Etter gjennomføring av transaksjonene vil BN Bank ASA ha følgende eierfordeling:

SpareBank 1 SMN                                     35,02 %

SpareBank 1 SR-Bank                              35,02 %

SpareBank 1 Nord-Norge                         9,99 %

SpareBank 1 Østlandet                              9,99 %

SpareBank 1 BV                                            5,00 %

SpareBank 1 Østfold Akershus               2,52 %

SpareBank 1 Telemark                               2,46 %

B-aksjene i SpareBank 1 Næringskreditt vil ha tilsvarende eierfordeling.

BN Bank ASA og SpareBank 1 Næringskreditt er i transaksjonene verdsatt til henholdsvis 4,1 milliarder kroner og 2,1 milliarder kroner. Dette tilsvarer en Pris/Bok pr. 31. desember 2018 på henholdsvis 1,10x og 1,00x.

Basert på bankens regnskapstall pr. 31. desember 2018 vil transaksjonen medføre en redusert kjernekapitaldekning på anslagsvis 0,30 %-poeng.

Transaksjonen er blant annet betinget av myndighetsgodkjennelser.

SpareBank 1 Markets AS har vært finansiell rådgiver og Advokatfirmaet BAHR AS har vært juridisk rådgiver i forbindelse med transaksjonen.

Stavanger 1. mars 2019

Kontaktpersoner: Inge Reinertsen, konserndirektør for økonomi og finans, telefon 909 95 033 Stian Helgøy, direktør IR, telefon 906 52

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner