SpareBank 1 SR-Bank ASA (SRBANK): Styrker eierskapet i BN Bank ASA og SpareBank 1 Næringskreditt AS

SpareBank 1-bankene har inngått en avtale om endret eiermodell i BN Bank ASA, herunder fordeling av B-aksjene i SpareBank 1 Næringskreditt AS, ved at enkelte av dagens eiere endrer sitt eierskap samtidig som SpareBank 1 Østlandet kommer inn som ny eier.

I forbindelse med transaksjonene kjøper SpareBank 1 SR-Bank 1.533.411 aksjer i BN Bank ASA og 766.065 B-aksjer i SpareBank 1 Næringskreditt AS, som gir banken en eierandel i både BN Bank ASA og B-aksjene i SpareBank 1 Næringskreditt på 35,02 % etter transaksjonene (inkludert dagens indirekte eksponering via Samarbeidende Sparebanker Bankinvest AS). I sum tilsvarer dette at SpareBank 1 SR-Bank kjøper aksjer for totalt 546,7 MNOK.

Etter gjennomføring av transaksjonene vil BN Bank ASA ha følgende eierfordeling:

SpareBank 1 SMN                                     35,02 %

SpareBank 1 SR-Bank                              35,02 %

SpareBank 1 Nord-Norge                         9,99 %

SpareBank 1 Østlandet                              9,99 %

SpareBank 1 BV                                            5,00 %

SpareBank 1 Østfold Akershus               2,52 %

SpareBank 1 Telemark                               2,46 %

B-aksjene i SpareBank 1 Næringskreditt vil ha tilsvarende eierfordeling.

BN Bank ASA og SpareBank 1 Næringskreditt er i transaksjonene verdsatt til henholdsvis 4,1 milliarder kroner og 2,1 milliarder kroner. Dette tilsvarer en Pris/Bok pr. 31. desember 2018 på henholdsvis 1,10x og 1,00x.

Basert på bankens regnskapstall pr. 31. desember 2018 vil transaksjonen medføre en redusert kjernekapitaldekning på anslagsvis 0,30 %-poeng.

Transaksjonen er blant annet betinget av myndighetsgodkjennelser.

SpareBank 1 Markets AS har vært finansiell rådgiver og Advokatfirmaet BAHR AS har vært juridisk rådgiver i forbindelse med transaksjonen.

Stavanger 1. mars 2019

Kontaktpersoner: Inge Reinertsen, konserndirektør for økonomi og finans, telefon 909 95 033 Stian Helgøy, direktør IR, telefon 906 52

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank, det nest største norske finanskonsern, er til stede på Sør- og Vestlandet og i Oslo med 38 kontorer kombinert med ledende digitale løsninger. Over 300.000 privatpersoner og bedrifter har valgt oss som leverandør av finansielle tjenester. Konsernet består av om lag 1200 ansatte med bred kompetanse og detaljert lokalkunnskap som dekker landsdelen fra Oslo i øst til Bergen i vest. Hovedkontoret ligger i Stavanger. Foruten en betydelig bankvirksomhet med produkter og tjenester både til privat- og bedriftskunder, består konsernet av eiendomsmegling, valutamegling, forsikringsprodukter, regnskapstjenester, corporatetjenester, ulike konsulenttjenester med mer.

Abonner