SpareBank 1 SR-Bank ASA: SRBANK- tilbakekjøp ansvarlig lån NO0010628530

SpareBank 1 SR-Bank har kjøpt pålydende NOK 73 mill i ansvarlig lån med ISIN NO0010628530 til kurs 100,48 tilsvarende 3 måneders nibor + 290. Banken stiller tilbakekjøpspris på hele lånet til samme spread.

 Stavanger, 11. Februar 2016 Kontakt: Dag Hjelle, telefon 909 500 88

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank, det nest største norske finanskonsern, er til stede på Sør- og Vestlandet og i Oslo med 38 kontorer kombinert med ledende digitale løsninger. Over 300.000 privatpersoner og bedrifter har valgt oss som leverandør av finansielle tjenester. Konsernet består av om lag 1200 ansatte med bred kompetanse og detaljert lokalkunnskap som dekker landsdelen fra Oslo i øst til Bergen i vest. Hovedkontoret ligger i Stavanger. Foruten en betydelig bankvirksomhet med produkter og tjenester både til privat- og bedriftskunder, består konsernet av eiendomsmegling, valutamegling, forsikringsprodukter, regnskapstjenester, corporatetjenester, ulike konsulenttjenester med mer.

Abonner