SpareBank 1 SR-Bank ASA (SRBANK); Utsettelse av endelig beslutning om utbytte for 2019

Report this content

Det vises til innkalling til ordinær generalforsamling i SpareBank 1 SR-Bank ASA av 1. april 2020 sak 4 vedrørende «Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning for 2019, herunder disponering av årsresultat».

Styret i SpareBank 1 SR-Bank ASA behandlet årsregnskap og årsberetning for 2019 i styremøtet den 5. mars 2020, og forslag til årsrapport var lagt ut på bankens hjemmesider i forkant av generalforsamlingsmøtet. Som det fremgår både innledningsvis og under sak 4 i innkallingen, skulle styret i SpareBank 1 SR-Bank ASA på bakgrunn av Covid-19-krisen foreta en ny vurdering av overskuddsdisponeringen for resultatåret 2019 innen 17. april.

SpareBank 1 SR-Bank ASA er en solid bank. Både Finanstilsynet og Finansdepartementet har vært tydelige overfor norske finansforetak om at det forventes at utdeling av utbytte utsettes til usikkerheten om den økonomiske utviklingen er redusert. I tillegg har den europeiske sentralbanken (ECB) offentliggjort en anbefaling, 27. mars i år (ECB/2020/19), hvor finansforetak anbefales å ikke utbetale utbytte før tidligst 1. oktober 2020.

På denne bakgrunn vil styret anbefale overfor generalforsamlingen at det ikke utbetales utbytte på det nåværende tidspunkt. Styret vil imidlertid be generalforsamlingen om fullmakt til å kunne beslutte utdeling av utbytte, på et senere tidspunkt, på inntil kroner 5,50 pr aksje basert på bankens vedtatte årsregnskap for 2019. Fullmakten vil gjelde frem til ordinær generalforsamling i 2021.

SpareBank 1 SR-Bank ASA vil oppdatere markedet med ny nøkkelinformasjon om utbytte.

Se for øvrig vedlagte saksoppdatering til generalforsamlingen 2020.

Stavanger 15. april 2020

Kontaktpersoner:
Inge Reinertsen, konserndirektør for økonomi og finans, telefon 909 95 033.
Stian Helgøy, direktør IR, telefon 906 52 173.

Thor-Christian Haugland, konserndirektør kommunikasjon, telefon 480 31633

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12