SpareBank 1 SR-Bank ASA (SRBANK); Invitasjon til resultatpresentasjon for 1. kvartal 2020

Report this content

SpareBank 1 SR-Bank ASA offentliggjør resultat for 1. kvartal 2020 torsdag 7. mai 2020 klokken 07.30. I den anledning inviteres det til web-cast med gjennomgang av resultatet.

Tid:        Torsdag 7. mai 2020 klokken 08.15

Sted:     Web-cast: sr-bank.no/ir

Presentasjonen holdes av: Adm. direktør Arne Austreid og konserndirektør økonomi og finans Inge Reinertsen.
 

Stavanger 4. mai 2020

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner