SpareBank 1 SR-Bank ASA (SRBANK); Invitasjon til resultatpresentasjon for 1. kvartal 2020

SpareBank 1 SR-Bank ASA offentliggjør resultat for 1. kvartal 2020 torsdag 7. mai 2020 klokken 07.30. I den anledning inviteres det til web-cast med gjennomgang av resultatet.

Tid:        Torsdag 7. mai 2020 klokken 08.15

Sted:     Web-cast: sr-bank.no/ir

Presentasjonen holdes av: Adm. direktør Arne Austreid og konserndirektør økonomi og finans Inge Reinertsen.
 

Stavanger 4. mai 2020

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank, det nest største norske finanskonsern, er til stede på Sør- og Vestlandet og i Oslo med 38 kontorer kombinert med ledende digitale løsninger. Over 300.000 privatpersoner og bedrifter har valgt oss som leverandør av finansielle tjenester. Konsernet består av om lag 1200 ansatte med bred kompetanse og detaljert lokalkunnskap som dekker landsdelen fra Oslo i øst til Bergen i vest. Hovedkontoret ligger i Stavanger. Foruten en betydelig bankvirksomhet med produkter og tjenester både til privat- og bedriftskunder, består konsernet av eiendomsmegling, valutamegling, forsikringsprodukter, regnskapstjenester, corporatetjenester, ulike konsulenttjenester med mer.

Abonner