SpareBank 1 SR-Bank ASA (SRBANK); Nøkkelinformasjon ved kontantutbytte

Report this content

Utbyttebeløp: 5,50 kroner

Annonsert valuta: NOK

Siste dag inklusive: 23. april 2020

Ex dato: 24. april 2020

Eierregisterdato: 27. april 2020

Utbetalingsdato: Fra 4. mai 2020

Vedtaksdato: 23. april 2020


Denne informasjonen offentliggjøres i henhold til kravene i Løpende forpliktelser.
Stavanger 5. februar 2020


Kontaktpersoner:
Stian Helgøy, direktør IR, telefon 906 52 173.Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

Abonner