SpareBank 1 SR-Bank ASA (SRBNK); Invitasjon til resultatpresentasjon for 3. kvartal 2021, torsdag 28. oktober 2021

Report this content

SpareBank 1 SR-Bank ASA offentliggjør resultat for 3. kvartal 2021, torsdag 28. oktober 2021 klokken 07.30. I den anledning inviteres det til følgende presentasjoner;

Klokken 08:15 – Presentasjon på norsk, fysisk og web-cast

Sted:     SpareBank 1 Markets, Olav V’s gate 5, Oslo 

Det vil bli servert en enkel frokost fra kl 08.00.

Konsernsjef Benedicte Schilbred Fasmer og konserndirektør for økonomi og finans Inge Reinertsen, presenterer kvartalets resultat.

Presentasjonen vil også bli gjort tilgjengelig på våre investorsider www.sr-bank.no/ir

Klokken 13:30 – Presentasjon på engelsk, telefonkonferanse
Konsernsjef Benedicte Schilbred Fasmer og konserndirektør for økonomi og finans Inge Reinertsen, presenterer
kvartalets resultat på engelsk.

Telefon nummer, fra Norge: 21 40 21 71 – Konferanse ID 303 633 61#

Telefon nummer, fra andre land: + 47 21 40 21 71 - Konferanse ID 303 633 61

Det vil bli anledning til å stille spørsmål i forbindelse med begge presentasjonene på resultat@sr-bank.no

For ytterligere informasjon;
Stian Helgøy, direktør IR, telefon 906 52 173


Stavanger 13. oktober 2021

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner