SpareBank 1 SR-Bank ASA (SRBNK); Meldepliktig handel

Report this content

SpareBank 1 SR-Bank ASA har 26.03.2021 tildelt totalt 66.902 egne aksjer til ansatte i banken, i forbindelse med bonusordning for konsernets ansatte. 4.427 aksjer er tildelt primærinnsidere til kurs 103,30 kroner.  I alt 62.475 aksjer er tildelt øvrige ansatte, hvorav 37.880 aksjer til kurs 103,30 kroner og 24.595 aksjer til volumveid snittkurs på 104,99 kroner. SpareBank 1 SR-Bank har som følge av dette redusert sin egen beholdning av egne aksjer til 36.210. Basert på oppnådde resultater tidligere år har primærinnsidere fått tildelt aksjer i henhold til vedlagte liste.

Merk at for konsernledelsen og øvrig ledende personell, omfattet av finansforetaksforskriftens bestemmelser om godtgjørelse til ledende ansatte, ble utdelingsprinsippet for aksjene endret fra og med regnskapsåret 2018. For tidligere regnskapsår er aksjene utdelt med henholdsvis 1/3 de påfølgende 3 år. Fra og med regnskapsåret 2018 deles alle aksjene ut påfølgende år, med bindingstid i henholdsvis 1, 2 og 3 år. For nærmere informasjon om gjeldende bonusordninger henvises det til noteinformasjon i årsrapporten for 2020.

 

Stavanger 26. mars 2021

Kontaktpersoner:
Inge Reinertsen, konserndirektør for økonomi og finans, telefon 909 95 033
Stian Helgøy, direktør investor relations, telefon 906 52 173

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.

Abonner