SpareBank 1 SR-Bank ASA (SRBNK); Påminnelse - Invitasjon til resultatpresentasjon for fjerde kvartal 2021, onsdag 9. februar

Report this content

SpareBank 1 SR-Bank ASA offentliggjør resultat for fjerde kvartal 2021, onsdag 9. februar 2022 klokken 07.30. I den anledning inviteres det til følgende presentasjoner;

Klokken 08.15 – Presentasjon på norsk, direktesending
Konsernsjef Benedicte Schilbred Fasmer og konserndirektør for økonomi og finans Inge Reinertsen, presenterer resultatet i en direktesendt og streamet gjennomgang. Sendingen vil bli gjort tilgjengelig på våre investorsider www.sr-bank.no/ir

Klokken 13.30 – Presentasjon på engelsk, webcast på Teams og telefonkonferanse
Konsernsjef Benedicte Schilbred Fasmer og konserndirektør for økonomi og finans Inge Reinertsen, presenterer kvartalets resultat på engelsk.

Webcast: Lenke til webcast (Microsoft Teams)

Telefon (kun lyd):

Telefonnummer, fra Norge: 21 40 21 71 – Konferanse ID 634 398 338#

Telefonnummer, fra andre land: +47 21 40 21 71- Konferanse ID 634 398 338#

Det vil bli anledning til å stille spørsmål i forbindelse med begge presentasjonene på resultat@sr-bank.no.

For ytterligere informasjon;
Stian Helgøy, direktør IR, telefon 906 52 173
Øyvind Knoph Askeland, kommunikasjonsdirektør, telefon 922 32 639

Stavanger, 7. februar 2022

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner