SpareBank 1 SR-Bank ASA (SRBNK): SpareBank 1 Gruppen – resultat 4. kvartal 2021

Report this content

SpareBank 1 SR-Bank har en eierandel på 19,5 % i SpareBank 1 Gruppen AS. SpareBank 1 SR-Bank majoritetsandel av SpareBank 1 Gruppens resultat etter skatt i 4. kvartal var 173 (86) mill. kroner. SpareBank 1 SR-Bank majoritetsandel av resultat per 31. desember 2021 var 471 (193) mill. kroner. SpareBank 1 Gruppen konserns resultat før skatt per 31. desember 2021 var 4.153 (1.817) mill. kroner. Resultat etter skatt var 3.250 (1.393) mill. kroner. Majoritetens andel av resultat etter skatt i 4. kvartal og per 31. desember 2021 utgjorde hhv. 888 (439) og 2.415 (988) mill. kroner.  Resultat for SpareBank 1 Gruppen før og etter skatt i 4. kvartal var hhv. 1.337 (764) og 1.080 (594) mill. kroner. Fremtind, som eies 65 % av SpareBank 1 Gruppen AS, fikk et resultat før skatt på 678 (583) mill. kroner i 4. kvartal. Fremtinds resultat før skatt per 31. desember 2021 var 3.085 (1.505) mill. kroner.

*) Tall i parentes angir beløpet for tilsvarende periode i 2020.

Stavanger, 4. februar 2022

Kontaktpersoner:

Inge Reinertsen, konserndirektør for økonomi og finans, telefon 909 95 033

Stian Helgøy, direktør IR, telefon 906 52 173

Øyvind Knoph Askeland, kommunikasjonsdirektør, telefon 922 32 639

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner