SpareBank 1 SR-Bank ASA: Stabile driftsinntekter, god kostnadskontroll og lave tap

Konsernet oppnådde et resultat før skatt på 1.669 millioner kroner pr. 30 september 2015 mot 2.048 millioner kroner i sammen periode i fjor. Resultatet preges av stabile driftsinntekter, god kostnads-kontroll, fortsatt lave tap og lavere inntekter fra finansielle investeringer. Egenkapitalavkastning etter skatt ble 10,9 % sammenlignet med 15,0 % for samme periode i 2014. For kvartalet isolert sett ble resultat før skatt 489 millioner kroner (577 mill kroner), tilsvarende en egenkapitalavkastning etter skatt på 9,3 % (12,2 %).

- Jeg er tilfreds med at vi opprettholder nivået på netto renteinntekter, til tross for stor konkurranse om kundene. Fortløpende gjennomfører vi ulike tiltak for å opprettholde god kostnadseffektivitet, noe som gjenspeiles ved at driftskostnadene faller. Flere av våre bedriftskunder opplever utfordrende tider, og mange av disse gjør nødvendige grep. Dette sammen med tett oppfølging fra bankens dyktige rådgivere, gjør at vi oppnår fortsatt lave tap og et historisk lavt nivå på misligholdte engasjementer, sier Arne Austreid, administrerende direktør i SpareBank 1 SR-Bank.

Konsernets netto renteinntekter, inkludert provisjonsinntekter og resultatbidrag fra SpareBank 1 Boligkreditt og SpareBank 1 Næringskreditt, var 2.240 millioner kroner mot 2.204 millioner kroner i samme periode 2014. Resultatet for de tre første kvartalene i 2014 var preget av en engangseffekt på 202 millioner kroner, tilhørende bankens salg av sin eierpost i Nets Holding AS.

Nøkkeltall pr 30. september 2015;

 • Resultat før skatt: 1.669 mill kroner (2.048 mill kroner)

 • Resultat etter skatt: 1.304 mill kroner (1.647 mill kroner)

 • Egenkapitalavkastning etter skatt: 10,9 % (15,0 %)

 • Resultat pr aksje: 5,10 kroner (6,45 kroner)

 • Netto renteinntekter: 1.915 mill kroner (1.749 mill kroner)

 • Netto provisjons- og andre inntekter: 1.160 mill kroner (1.327 mill kroner)

 • Netto inntekter fra finansielle investeringer: 317 mill kroner (662 mill kroner)

 • Driftskostnader: 1.495 mill kroner (1.526 mill kroner)

 • Nedskrivning på utlån: 228 mill kroner (164 mill kroner)

 • Samlet utlånsvekst siste 12 måneder: 7,4 % (3,5 %)

 • Innskuddsvekst siste 12 måneder: 9,5 % (14,9 %)

 • Ren kjernekapitaldekning: 12,2 % (11,3 %)

  (Pr. 30. september 2014 i parentes)

  - Den teknologiske utviklingen medfører at flere kunder møter oss i de digitale kanalene. Dette vil forsterkes fremover. Sett opp mot at aktiviteten i landsdelen har flatet ut, vil vi fremover gjennomføre ytterligere kostnadseffektiviserende tiltak som skal sikre fortsatt god lønnsomhet. Det vil resultere i en nedbemanning på 50 årsverk i løpet av 2016. Inntjeningen på vår samlede utlånsportefølje skal økes, og kombinert med lavere kredittvekst skal vi sikre at vi oppnår myndighetenes krav til kapitaldekning, avslutter Arne Austreid.

  Kvartalsrapporten kan i sin helhet lastes ned fra www.sr-bank.no.

  Stavanger, 29. oktober 2015

  Kontaktpersoner:
  Arne Austreid, administrerende direktør, telefon 900 77 334.
  Inge Reinertsen, konserndirektør for økonomi og finans, telefon 909 95 033.
  Stian Helgøy, direktør IR, telefon 906 52 173.
  Thor-Christian Haugland, konserndirektør kommunikasjon, telefon 480 31 633.

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank, det nest største norske finanskonsern, er til stede på Sør- og Vestlandet og i Oslo med 38 kontorer kombinert med ledende digitale løsninger. Over 300.000 privatpersoner og bedrifter har valgt oss som leverandør av finansielle tjenester. Konsernet består av om lag 1200 ansatte med bred kompetanse og detaljert lokalkunnskap som dekker landsdelen fra Oslo i øst til Bergen i vest. Hovedkontoret ligger i Stavanger.