SpareBank 1 SR-Bank ASA vurderer utstedelse av ansvarlig lån

SpareBank 1 SR-Bank ("Banken") har mandatert Nordea Markets, SR-Bank Markets og Swedbank Norge for en mulig utstedelse av et nytt ansvarlig lån med 11 års løpetid med innløsningsrett første gang etter 6 år. Lånets størrelse ventes å være NOK 300 - 500 millioner.  SR-Bank har utestående ansvarlig lån NO0010664568 pålydende NOK 825 millioner, med innløsningsrett 3. desember 2017. Banken vurderer å kjøpe tilbake obligasjoner i dette lånet som en del av ovennevnte prosess og/eller i etterkant av den mulige utstedelsen. Utstedelsen er godkjent av Finanstilsynet og av Bankens generalforsamling. 

Kontaktperson SpareBank 1 SR-Bank:

Dag A. Hjelle, finanssjef, tlf 909 50 088

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank, det nest største norske finanskonsern, er til stede på Sør- og Vestlandet og i Oslo med 38 kontorer kombinert med ledende digitale løsninger. Over 300.000 privatpersoner og bedrifter har valgt oss som leverandør av finansielle tjenester. Konsernet består av om lag 1200 ansatte med bred kompetanse og detaljert lokalkunnskap som dekker landsdelen fra Oslo i øst til Bergen i vest. Hovedkontoret ligger i Stavanger. Foruten en betydelig bankvirksomhet med produkter og tjenester både til privat- og bedriftskunder, består konsernet av eiendomsmegling, valutamegling, forsikringsprodukter, regnskapstjenester, corporatetjenester, ulike konsulenttjenester med mer.

Abonner