SpareBank 1 SR-Bank ForretningsPartner går sammen med Tveit Regnskap

Report this content

SpareBank 1 SR-Bank ForretningsPartner dobler omsetningen og antall ansatte når selskapet kjøper Tveit Regnskap. Sammen blir de to blant landets største aktører innen regnskaps- og rådgivningstjenester.

SpareBank 1 SR-Bank ForretningsPartner og Tveit Regnskap vil bestå av om lag 400 ansatte, ha en omsetning på rundt 450 millioner kroner årlig og over 7000 kunder langs kysten fra Bergen i vest til Oslo i øst.

– Dette blir en merkedag i historien om SpareBank 1 SR-Bank ForretningsPartner. Vi har hatt en fin utvikling siden oppstart i 2015, og er allerede godt posisjonert i markedet med kompetente medarbeidere og en spennende kundeportefølje, og denne sammenslåingen tydeliggjør ambisjonen i vår satsning. Sammen med Tveit Regnskap, skal vi kunne tilby våre kunder et enda bedre og bredere tjenestetilbud, og våre ansatte et enda sterkere og utviklende kompetansemiljø. Dette gir også et godt grunnlag for videre vekst og lønnsomhet, sier administrerende direktør Atle Håvarstein Nilsen i SpareBank 1 SR-Bank Forretningspartner.

– Regnskapsbransjen og næringslivet er i endring, og for mindre aktører er det utfordrende å henge med på utviklingen innen teknologi, kompetanse og regelverk. Når vi går sammen med ForretningsPartner gir det både ansatte og kunder i Tveit Regnskap store muligheter fremover. Vi blir en sterkere organisasjon, vi trygger arbeidsplassene og rigger oss for å vokse videre. Kundene våre vil vinne på dette fordi de får et styrket tilbud, fra et miljø med enda bredere kompetanse enn i dag, sier styreleder Jone Tveit i Tveit Regnskap.

Med forbehold om godkjenning fra Konkurransetilsynet, kjøper SpareBank 1 SR-Bank ForretningsPartner 100 prosent av Tveit Regnskaps selskaper utenfor Haugalandet og Sunnhordland, og 51 prosent av Tveit Regnskap AS, som har sin virksomhet i dette området.

– SpareBank 1 SR-Bank ForretningsPartner blir en dominerende aktør i bransjen, med tilstedeværelse i store deler av Sør-Norge. En viktig del av vår strategiske satsing på bedriftsmarkedet er ambisjonen om å være ledende innen regnskaps- og rådgivningstjenester, sier konsernsjef Benedicte Schilbred Fasmer i SpareBank 1 SR-Bank.

– Med denne satsingen styrker vi tilbudet til bedriftskundene. Vi skal bidra til at disse lykkes ved å være til stede for dem i den daglige driften og bistå i viktige beslutningsprosesser. Det er et stort potensial for å tilby disse tjenestene til både eksisterende og nye kunder, og ikke minst har pandemien vi står i, vist at det er stor verdi i å være tett på kundene, sier Tore Medhus, konserndirektør for bedriftsmarked i SpareBank 1 SR-Bank.

SpareBank 1 SR-Bank ForretningsPartner er en del av SpareBank 1 SR-Bank-konsernet. I likhet med Tveit Regnskap skal SpareBank 1 SR-Bank bidra til verdiskapning, vekst og utvikling.

– Er du kunde hos oss, blir du møtt av profesjonelle ansatte, som er til stede lokalt og har et nettverk av tjenester de kan hjelpe deg med. Vi har funnet en partner som er lokal og ønsker å bidra til vekst og utvikling i vår region. SpareBank 1 SR-Bank har vi kjent fra tidenes morgen, vi er trygge på hverandre og har samme mål. Jeg ser frem til fortsettelsen, for dette gir oss den styrken vi trenger for å følge kundene i næringslivet, sier Jone Tveit.

Han blir med videre som deleier og styremedlem i selskapet, i tillegg til at han skal ha en fremtredende rolle innen strategi og forretningsutvikling for Tveit Regnskap og SpareBank 1 SR-Bank ForretningsPartner.

– Vi har alltid sett på Tveit Regnskap som en sterk konkurrent. Vi har stor respekt og ydmykhet for det de har bygget opp gjennom sin 52 års historie. Tveit Regnskap bidrar til lokal verdiskapning, er et veldrevet og fremtidsrettet selskap med dyktige ledere og faglig sterke medarbeidere med et stort engasjement for kundene sine. Dette skal vi bygge videre på. Jeg ser frem til at vi får 220 nye kollegaer. Sammen skal vi bli sterkere enn hva vi hadde vært hver for oss, med en felles ambisjon om å være både kundens og medarbeidernes førstevalg, sier Atle Håvarstein Nilsen.

 

Stavanger 25. mars 2021
 

Kontaktpersoner: 

Atle Håvarstein Nilsen, Adm. dir i SpareBank 1 SR-Bank ForretningsPartner, tlf 916 74546
Tore Medhus, styreleder i SpareBank 1 SR-Bank Forretningspartner, tlf 913 10590
Thor-Christian Haugland, kommunikasjonsdirektør, tlf 480 31633

Abonner