SpareBank 1 SR-Bank har bedt Fitch Ratings om å avslutte ratingen av foretaket

Som del av konsernets tiltak for å øke effektiviteten, forenkle driften og å redusere kostnadene har SpareBank 1 SR-Bank konkludert med at det vil være tilstrekkelig med ett ratingbyrå. Sparebank 1 SR-Bank har derfor bedt Fitch Ratings om å avslutte sin rating. Vedlagt ligger Fitch sin pressemelding som bekrefter SpareBank 1 SR-Bank sine ratinger.

For ytterligere informasjon kontakt;

Finanssjef, Dag Hjelle, telefon + 47 90950088

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank, det nest største norske finanskonsern, er til stede på Sør- og Vestlandet og i Oslo med 38 kontorer kombinert med ledende digitale løsninger. Over 300.000 privatpersoner og bedrifter har valgt oss som leverandør av finansielle tjenester. Konsernet består av om lag 1200 ansatte med bred kompetanse og detaljert lokalkunnskap som dekker landsdelen fra Oslo i øst til Bergen i vest. Hovedkontoret ligger i Stavanger. Foruten en betydelig bankvirksomhet med produkter og tjenester både til privat- og bedriftskunder, består konsernet av eiendomsmegling, valutamegling, forsikringsprodukter, regnskapstjenester, corporatetjenester, ulike konsulenttjenester med mer.