SpareBank 1 SR-Bank har fått tillatelse til bruk av avansert IRB-metode for bedriftsmarkedet

Finanstilsynet meddelte SpareBank 1 SR-Bank 24.02.2015 at de har gitt banken tillatelse til bruk av avansert IRB-metode for beregning av regulatorisk kapitalkrav for kredittrisiko for bedriftsmarkedet.

Med denne tillatelsen vil SpareBank 1 SR-Bank kunne bruke interne modeller for å beregne nødvendig krav til kapitalbinding. Dette vil medføre at det regulatoriske kapitalkravet blir mer tilpasset den faktiske kredittrisiko banken har i sin samlede utlånsportefølje. Nettoeffekten vil utgjøre om lag 0,7 prosentpoeng i økt ren kjernekapitaldekning basert på bankens balanse per 31.12.2014. Økningen tar også hensyn til effekten av økte boliglånsvekter gjeldende fra første kvartal 2015.

En tillatelse til bruk av avansert IRB-metode bekrefter at både bankens interne prosesser og kompetanse for risikostyring er av god og høy kvalitet.

Eventuelle spørsmål rettes til;

 Inge Reinertsen, konserndirektør for økonomi og finans, telefon 909 95 033.Stian Helgøy, direktør IR, telefon 906 52 173.Frode Bø, konserndirektør risikostyring og compliance, telefon 977 16480. Thor-Christian Haugland, konserndirektør for kommunikasjon, telefon 480 31 633.

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank, det nest største norske finanskonsern, er til stede på Sør- og Vestlandet og i Oslo med 38 kontorer kombinert med ledende digitale løsninger. Over 300.000 privatpersoner og bedrifter har valgt oss som leverandør av finansielle tjenester. Konsernet består av om lag 1200 ansatte med bred kompetanse og detaljert lokalkunnskap som dekker landsdelen fra Oslo i øst til Bergen i vest. Hovedkontoret ligger i Stavanger.

Abonner