SpareBank 1 SR-Bank justerer opp utlånsrenten

Regulerende myndigheter varsler strengere krav til kapitaldekning for norske banker. Samtidig signaliserer myndighetene en kraftig økning av risikovekting av boliglån, med effekt både for eksisterende og nye boliglån gitt av norske banker. 

Med dette som utgangspunkt vil SpareBank 1 SR-Bank øke sine samlede utlånsrenter både overfor privatkunder, bedriftskunder og landbrukskunder.

Overfor bankens boliglånskunder vil justering av lån med flytende rente medføre en økning på inntil 0,30 %. Endringene vil for nye boliglån gjelde fra 12. mars og for eksisterende boliglån fra begynnelsen av mai.

Stavanger 11. mars 2013

For ytterligere informasjon kan følgende personer kontaktes;

Konserndirektør kommunikasjon Thor-Christian Haugland, tlf 480 31633
Direktør IR Vidar Torsøe, tlf 970 80656

 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner