SpareBank 1 SR-Bank setter ned renten med inntil 0,5 prosent på boliglån til privatkunder


Rentenedsettelsen betyr at boliglånskunder med lån innenfor 60 prosent sikkerhet vil få renten redusert med 0,5 prosent. Laveste nominelle rente vil da bli 6,35 prosent p.a.

Brukskonto for fordelskunder på 3,5 prosent
Høyrente-, honnør- og BSU-konti settes samtidig ned med 0,5 prosent. Etter rentereduksjonen vil privatkundene kunne oppnå 4,0 prosent på høyrentekonto, 5,0 prosent på BSU- og IPA-konti, samt 3,5 prosent på brukskonto for fordelskunder.

For løpende innskudd og utlån innen privatmarkedet vil rentenedsettelsen gjøres gjeldende fra og med 15. oktober d.å. For nye lån vil renteendringen gjøres gjeldende fra 1. oktober 1999.

Stavanger, 27. september 1999 <br> <br>SpareBank 1 SR-Bank <br> <br>Nærmere opplysninger kan gis av adm.dir. Arne Norheim (51 50 95 55/90 86 31 95), viseadm. dir. Gunnar Dolven (51 50 95 56/90 85 31 68) og informasjonssjef Frode Midttun (51 50 93 96/90 85 15 91)

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank, det nest største norske finanskonsern, er til stede på Sør- og Vestlandet og i Oslo med 38 kontorer kombinert med ledende digitale løsninger. Over 300.000 privatpersoner og bedrifter har valgt oss som leverandør av finansielle tjenester. Konsernet består av om lag 1200 ansatte med bred kompetanse og detaljert lokalkunnskap som dekker landsdelen fra Oslo i øst til Bergen i vest. Hovedkontoret ligger i Stavanger.

Abonner