SpareBank 1 SR-Bank setter ned renten på boliglån, boliglånsrente fra 2,40 %

- Vi setter ned renten på boliglån fra og med mandag 28. september og sørger med dette for at vi fortsatt tilbyr en boliglånsrente for folk flest som er blant de beste i markedet. Vi tror at rentenivået fremover vil forbli lavt, noe som kommer lånekunden til gode. Samtidig må vi også redusere rentenivået på våre innskuddskonti, sier Jan Friestad, konserndirektør for privatmarkedet i SpareBank 1 SR-Bank.

Etter renteendringen blir laveste veiledende pris 2,4 % for boliglån for unge og for boliglånskunder med samlet belåning innenfor 60 %. Dette tilsvarer en rentenedsettelse på inntil 0,20 prosentpoeng.

De nye betingelsene vil for nye lån gjøres gjeldende fra mandag 28. september og fra 27. november for eksisterende lån.

Nye betingelser på innskuddskonti vil gjelde fra og med 27. november og vil i løpet av kort tid bli annonsert på våre nettsider.

Stavanger 24. september 2015

Kontaktpersoner:
Jan Friestad, konserndirektør personkundemarkedet, telefon 913 45504
Thor-Christian Haugland, konserndirektør kommunikasjon, telefon 480 31633
Frode Sandal, informasjonssjef, telefon 908 090653

Abonner