SpareBank 1 SR-Bank setter ned renten på boliglån, boliglånsrente fra 2,6 %

-Vi setter ned renten på boliglån fra og med mandag 22. juni. Vi forventer at det rekordlave rentenivået vil forbli lavt fremover, og dette får betydning for våre lånekunder. Konkurransen om boliglånskundene er fortsatt intens og vi skal sørge for at vi til en hver tid oppleves som konkurransedyktige. Derfor setter vi ned renten på boliglån, sier Jan Friestad, konserndirektør for privatmarkedet i SpareBank 1 SR-Bank.

Etter renteendringen blir laveste veiledende pris fra SpareBank SR-Bank 2,6 % for boliglån for unge og for boliglån med samlet belåning innenfor 60 %. Dette tilsvarer en rentenedsettelse på henholdsvis 0,30 og 0,35 prosentpoeng.

Øvrige kunder vil få en rentenedsettelse på inntil 0,25 prosentpoeng.

De nye betingelsene vil for nye lån gjøres gjeldende fra mandag 22. juni og fra 4. august for eksisterende lån.

Fra og med 20. august vil banken regulere ned betingelsene på innskudd med i snitt 0,3 prosentpoeng. De nye betingelsene vil i løpet av kort tid bli annonsert på våre nettsider.

Stavanger 18. juni 2015

Kontaktpersoner:
Jan Friestad, konserndirektør personkundemarkedet, telefon 913 45504
Thor-Christian Haugland, konserndirektør kommunikasjon, telefon 480 31633
Frode Sandal, informasjonssjef, telefon 908 090653

Abonner