SpareBank 1 SR-Bank setter opp boliglånsrenten med inntil 0,25 prosentpoeng

Pengemarkedsrenten har i løpet av dette året steget betydelig. Dermed har også bankens innlånskostnader økt. Som en følge av dette vil banken foreta justeringer av rentesatser både for lån og innskudd.

Etter renteendringen blir laveste veiledende pris fra SpareBank SR-Bank 2,25 % for førstehjemslån.

De nye betingelsene vil for nye lån gjøres gjeldende fra mandag 26. september og fra 8. november 2018 for eksisterende lån.

Samtidig settes det månedlige terminbeløpet for lån ned med kroner 20, til henholdsvis kroner 50 for ordinære nedbetalingslån og til kroner 70 for Flexilån.

Renten på innskudd vil blir justert med virkning fra 22. november 2018.

Stavanger 24. september 2018

Kontaktpersoner:
Jan Friestad, konserndirektør personkundemarkedet, telefon 913 45504
Thor-Christian Haugland, konserndirektør kommunikasjon, telefon 480 31633

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank, det nest største norske finanskonsern, er til stede på Sør- og Vestlandet og i Oslo med 38 kontorer kombinert med ledende digitale løsninger. Over 300.000 privatpersoner og bedrifter har valgt oss som leverandør av finansielle tjenester. Konsernet består av om lag 1200 ansatte med bred kompetanse og detaljert lokalkunnskap som dekker landsdelen fra Oslo i øst til Bergen i vest. Hovedkontoret ligger i Stavanger. Foruten en betydelig bankvirksomhet med produkter og tjenester både til privat- og bedriftskunder, består konsernet av eiendomsmegling, kapitalforvaltning, valutamegling, forsikringsprodukter, regnskapstjenester, corporatetjenester, ulike konsulenttjenester med mer.

Abonner