SpareBank 1 SR-Bank setter opp boliglånsrenten med inntil 0,25 prosentpoeng

Report this content

Pengemarkedsrenten har i løpet av dette året steget betydelig. Dermed har også bankens innlånskostnader økt. Som en følge av dette vil banken foreta justeringer av rentesatser både for lån og innskudd.

Etter renteendringen blir laveste veiledende pris fra SpareBank SR-Bank 2,25 % for førstehjemslån.

De nye betingelsene vil for nye lån gjøres gjeldende fra mandag 26. september og fra 8. november 2018 for eksisterende lån.

Samtidig settes det månedlige terminbeløpet for lån ned med kroner 20, til henholdsvis kroner 50 for ordinære nedbetalingslån og til kroner 70 for Flexilån.

Renten på innskudd vil blir justert med virkning fra 22. november 2018.

Stavanger 24. september 2018

Kontaktpersoner:
Jan Friestad, konserndirektør personkundemarkedet, telefon 913 45504
Thor-Christian Haugland, konserndirektør kommunikasjon, telefon 480 31633

Abonner