SpareBank1 SR-Bank: Godt resultat bidrar til styrket kjernekapital

Konsernet oppnådde et resultat før skatt på 1.673 millioner kroner pr 30. september 2013 mot 1.303 millioner kroner i samme periode i fjor. Resultatet preges av mer effektiv drift, økte inntekter og fortsatt lave tap. Egenkapitalavkastning etter skatt ble 13,2 % sammenlignet med 12,8 % for samme periode i 2012. For kvartalet isolert sett ble resultat før skatt 661 millioner kroner (505 millioner kroner), tilsvarende en egenkapitalavkastning etter skatt på 15,6 % (13,6 %).

- Jeg er godt fornøyd med resultatet som preges av økte inntekter, økt effektivitet samt en fortsatt robust og balansert vekst. Dette i kombinasjon med god tilgang på langsiktig finansiering, er avgjørende for å møte skjerpede regulatoriske krav og for fortsatt å kunne tilføre regionen nødvendig kapital for videre vekst, sier Arne Austreid, administrerende direktør i SpareBank 1 SR-Bank.

Konsernets netto renteinntekter, inkludert provisjonsinntekter og resultatbidrag fra SpareBank 1 Boligkreditt og SpareBank 1 Næringskreditt, ble 2.055 millioner kroner mot 1.587 millioner kroner pr 30. september 2012. For samme periode ble den underliggende kostnadsveksten redusert til 2,1 %, mens kostnadsprosenten, målt som kostnader i prosent av inntekter, ble forbedret fra 49,5 % til 45,8 %.

Nøkkeltall pr 30. september

 • Resultat før skatt: 1.673 mill kroner (1.303 mill kroner)
 • Resultat etter skatt: 1.293 mill kroner (1.017 mill kroner)
 • Egenkapitalavkastning etter skatt: 13,2 % (12,8 %)
 • Resultat pr aksje: 5,06 kroner (3,98 kroner)
 • Netto renteinntekter: 1.545 mill kroner (1.262 mill kroner)
 • Netto provisjons- og andre inntekter: 1.335 mill kroner (1.055 mill kroner)
 • Netto inntekter fra finansielle investeringer: 360 mill kroner (481 mill kroner)
 • Driftskostnader: 1.485 mill kroner (1.384 mill kroner)
 • Nedskrivning på utlån: 82 mill kroner (111 mill kroner)
 • Samlet utlånsvekst siste 12 måneder: 5,5 % (8,5 %)
 • Innskuddsvekst siste 12 måneder: 2,2 % (7,6 %)
 • Kjernekapitaldekning: 12,2 % (11,5 %)
 • Ren kjernekapitaldekning: 10,5 % (9,4 %)

(Pr 30. september 2012 i parentes)

Tapene på utlån er fortsatt svært lave. Dette skyldes at vi er tett på kunden, god portefølje-sammensetning og ikke minst driver vår virksomhet i et område med høy og god aktivitet.

- Så langt i år har vi tilført regionens virksomheter om lag 35 milliarder kroner i form av nye lån. En stor andel av denne kapitalen knytter seg til små og mellomstore virksomheter i landsdelen. Dette er tydelig bilde på at vi lykkes godt i et marked som fortsatt er preget av sterk konkurranse. Samlet sett forventer vi at 2013 blir et godt år for SpareBank 1 SR-Bank og hvor det vesentlige av inntjeningen vil bidra til å gjøre konsernet mer robust for framtiden, avslutter Arne Austreid.

Kvartalsrapporten kan i sin helhet lastes ned fra www.sr-bank.no.

Stavanger, 31. oktober 2013

Kontaktpersoner:
Arne Austreid, administrerende direktør, telefon 900 77 334.
Inge Reinertsen, konserndirektør for økonomi og finans, telefon 909 95 033.
Thor-Christian Haugland, konserndirektør for kommunikasjon, telefon 480 31 633.
Vidar Torsøe, direktør IR, telefon 970 80 656.