SpareBank1 SR-Bank: Godt resultat bidrar til styrket kjernekapital

Konsernet oppnådde et resultat før skatt på 1.673 millioner kroner pr 30. september 2013 mot 1.303 millioner kroner i samme periode i fjor. Resultatet preges av mer effektiv drift, økte inntekter og fortsatt lave tap. Egenkapitalavkastning etter skatt ble 13,2 % sammenlignet med 12,8 % for samme periode i 2012. For kvartalet isolert sett ble resultat før skatt 661 millioner kroner (505 millioner kroner), tilsvarende en egenkapitalavkastning etter skatt på 15,6 % (13,6 %).

- Jeg er godt fornøyd med resultatet som preges av økte inntekter, økt effektivitet samt en fortsatt robust og balansert vekst. Dette i kombinasjon med god tilgang på langsiktig finansiering, er avgjørende for å møte skjerpede regulatoriske krav og for fortsatt å kunne tilføre regionen nødvendig kapital for videre vekst, sier Arne Austreid, administrerende direktør i SpareBank 1 SR-Bank.

Konsernets netto renteinntekter, inkludert provisjonsinntekter og resultatbidrag fra SpareBank 1 Boligkreditt og SpareBank 1 Næringskreditt, ble 2.055 millioner kroner mot 1.587 millioner kroner pr 30. september 2012. For samme periode ble den underliggende kostnadsveksten redusert til 2,1 %, mens kostnadsprosenten, målt som kostnader i prosent av inntekter, ble forbedret fra 49,5 % til 45,8 %.

Nøkkeltall pr 30. september

  • Resultat før skatt: 1.673 mill kroner (1.303 mill kroner)
  • Resultat etter skatt: 1.293 mill kroner (1.017 mill kroner)
  • Egenkapitalavkastning etter skatt: 13,2 % (12,8 %)
  • Resultat pr aksje: 5,06 kroner (3,98 kroner)
  • Netto renteinntekter: 1.545 mill kroner (1.262 mill kroner)
  • Netto provisjons- og andre inntekter: 1.335 mill kroner (1.055 mill kroner)
  • Netto inntekter fra finansielle investeringer: 360 mill kroner (481 mill kroner)
  • Driftskostnader: 1.485 mill kroner (1.384 mill kroner)
  • Nedskrivning på utlån: 82 mill kroner (111 mill kroner)
  • Samlet utlånsvekst siste 12 måneder: 5,5 % (8,5 %)
  • Innskuddsvekst siste 12 måneder: 2,2 % (7,6 %)
  • Kjernekapitaldekning: 12,2 % (11,5 %)
  • Ren kjernekapitaldekning: 10,5 % (9,4 %)

(Pr 30. september 2012 i parentes)

Tapene på utlån er fortsatt svært lave. Dette skyldes at vi er tett på kunden, god portefølje-sammensetning og ikke minst driver vår virksomhet i et område med høy og god aktivitet.

- Så langt i år har vi tilført regionens virksomheter om lag 35 milliarder kroner i form av nye lån. En stor andel av denne kapitalen knytter seg til små og mellomstore virksomheter i landsdelen. Dette er tydelig bilde på at vi lykkes godt i et marked som fortsatt er preget av sterk konkurranse. Samlet sett forventer vi at 2013 blir et godt år for SpareBank 1 SR-Bank og hvor det vesentlige av inntjeningen vil bidra til å gjøre konsernet mer robust for framtiden, avslutter Arne Austreid.

Kvartalsrapporten kan i sin helhet lastes ned fra www.sr-bank.no.

Stavanger, 31. oktober 2013

Kontaktpersoner:
Arne Austreid, administrerende direktør, telefon 900 77 334.
Inge Reinertsen, konserndirektør for økonomi og finans, telefon 909 95 033.
Thor-Christian Haugland, konserndirektør for kommunikasjon, telefon 480 31 633.
Vidar Torsøe, direktør IR, telefon 970 80 656.

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank, det nest største norske finanskonsern, er til stede på Sør- og Vestlandet og i Oslo med 38 kontorer kombinert med ledende digitale løsninger. Over 300.000 privatpersoner og bedrifter har valgt oss som leverandør av finansielle tjenester. Konsernet består av om lag 1200 ansatte med bred kompetanse og detaljert lokalkunnskap som dekker landsdelen fra Oslo i øst til Bergen i vest. Hovedkontoret ligger i Stavanger.