SPAREPROGRAM FOR ANSATTE

Report this content

Det vises til børsmelding av 14.03.19 om innføring av aksjespareprogram for ansatte i SpareBank 1 SR-Bank.  Formålet med programmet er å motivere ansatte til å være medeiere i banken og samtidig øke interessen rundt bankens strategi og resultater. Styret i SpareBank 1 SR-Bank har vedtatt å videreføre ordningen for 2020.

Ansatte inviteres til å spare et fast beløp i måneden for å kjøpe aksjer i banken.
Ansatte som melder seg inn i spareordningen kan velge mellom å tegne seg for aksjer tilsvarende enten NOK 6.000, NOK 12.000, NOK 24.000 eller NOK 36.000 totalt for perioden januar til desember 2020. Sparebeløpet som den enkelte ansatte velger å spare i 2020, vil bli fordelt likt på 12 måneder og skal betales gjennom månedlige trekk fra lønn.

SpareBank 1 SR-Bank vil kjøpe aksjer på vegne av de ansatte som deltar i spareprogrammet. Banken vil gi de ansatte 30 % rabatt på snitt kjøpskurs. De ansatte vil bli pålagt 2 års bindingstid på aksjene. SpareBank 1 SR-Bank tar sikte på å gjennomføre kjøp av aksjer i markedet hvert kvartal dagen eller dagene etter fremleggelsen av resultatene for henholdsvis 1., 2. og 3. kvartal 2020 samt primo desember 2020. Kjøpskurs og antall aksjer ervervet av banken vil meldes i henhold til gjeldende regelverk.

Se vedlagte oversikt over primærinsidere i SpareBank 1 SR-Bank som har meldt seg inn i aksjespareprogrammet for 2020. Beløpene som oppgis er totalt beløp for 2020 den enkelte har tegnet aksjer for. Antall aksjer som blir tildelt den enkelte primærinnsider i henhold til spareprogrammet, vil bli offentliggjort på tidspunkter for videresalg av aksjene til de ansatte.