SR-Boligkreditt utstedelse av obligasjonslån

SR-Boligkreditt AS utsteder NOK 2 mrd obligasjon med fortrinnsrett med sikkerhet i boliglån fra SpareBank1 SR-Bank ASA.  

Obligasjonslånet søkes notert på Oslo Børs. Lånet har en flytende rente på 3 måneder NIBOR pluss 35 basispunkter og løper til 10. september 2020. Danske Bank, DNB, Nordea, SEB, SR- Markets og Swedbank har tilrettelagt lånet.

Kontakt SR-Boligkreditt: Dag Hjelle, telefon 909 500 88

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank, det nest største norske finanskonsern, er til stede på Sør- og Vestlandet og i Oslo med 38 kontorer kombinert med ledende digitale løsninger. Over 300.000 privatpersoner og bedrifter har valgt oss som leverandør av finansielle tjenester. Konsernet består av om lag 1200 ansatte med bred kompetanse og detaljert lokalkunnskap som dekker landsdelen fra Oslo i øst til Bergen i vest. Hovedkontoret ligger i Stavanger.

Abonner