SR-Boligkreditt utstedelse av obligasjonslån

SR-Boligkreditt AS utsteder NOK 2 mrd obligasjon med fortrinnsrett med sikkerhet i boliglån fra SpareBank1 SR-Bank ASA.  

Obligasjonslånet søkes notert på Oslo Børs. Lånet har en flytende rente på 3 måneder NIBOR pluss 35 basispunkter og løper til 10. september 2020. Danske Bank, DNB, Nordea, SEB, SR- Markets og Swedbank har tilrettelagt lånet.

Kontakt SR-Boligkreditt: Dag Hjelle, telefon 909 500 88

Abonner