SRBANK - EKS UTBYTTE NOK 4,50 I DAG

Aksjene i SpareBank 1 SR-Bank ASA (SRBANK) noteres eks utbytte NOK 4,50 fra og med i dag, 25. april 2019.

Utbytte utbetales 3. mai 2019.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12. 

Abonner