(SRBANK) Meldepliktig handel egne aksjer

SpareBank 1 SR-Bank ASA har i dag solgt 12 260 aksjer til kurs 40,-. Ny beholdning 120 988

Salget skjer i forbindelse med gavetildeling av 10 aksjer hver til alle fast ansatte i konsernet på omdanningstidspunktet til allmennaksjeselskap.

Følgende primærinnsidere har fått tildelt 10 aksjer hver:

Arne Austreid, administrerende direktør, ny beholdning 5 010
Seri Berge, styresekretær, ny beholdning 6 640
Frode Bø, konserndirektør risikostyring og compliance, ny beholdning 8 651
Jan Friestad, konserndirektør PM, ny beholdning 16 499
Thor Christian Haugland, konserndirektør kommunikasjon, ny beholdning 6 746
Stian Helgøy, konserndirektør kapitalmarked, ny beholdning 14 809
Sally Lund-Andersen, hovedtillitsvalgt og styremedlem, ny beholdning 1 291
Tore Medhus, konserndirektør BM, ny beholdning 19 142
Wenche Mikalsen, konserndirektør org og HR, ny beholdning 3 400
Inge Reinertsen, konserndirektør økonomi og finans, ny beholdning 18 164
Jan Skog Rønningen, rådigver for konsernledelsen, ny beholdning 1 158
Glenn Sæther, konserndirektør forretningsstøtte, ny beholdning 4 050
Vidar Torsøe, direktør IR, ny beholdning 760
Inger Tuxen, administrasjonssekretær, ny beholdning 36 476
Gro Tveit, økonomidirektør, ny beholdning 12 385

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank, det nest største norske finanskonsern, er til stede på Sør- og Vestlandet og i Oslo med 38 kontorer kombinert med ledende digitale løsninger. Over 300.000 privatpersoner og bedrifter har valgt oss som leverandør av finansielle tjenester. Konsernet består av om lag 1200 ansatte med bred kompetanse og detaljert lokalkunnskap som dekker landsdelen fra Oslo i øst til Bergen i vest. Hovedkontoret ligger i Stavanger.

Abonner