SRBANK – UTSTEDELSE AV FONDSOBLIGASJON

SR-Bank har mandatert DNB Markets for å utstede en evigvarende fondsobligasjon med innløsningsrett etter 5 år.

 

I forbindelse med utstedelsen vil banken vurdere å kjøpe tilbake utestående fondsobligasjonslån med ISIN NO0010552664 (ROGG57) og ISIN NO0010552672 (ROGG56).

 

Kontakt SR-Bank:

Dag A. Hjelle, tlf. 909 50 088

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank, det nest største norske finanskonsern, er til stede på Sør- og Vestlandet og i Oslo med 38 kontorer kombinert med ledende digitale løsninger. Over 300.000 privatpersoner og bedrifter har valgt oss som leverandør av finansielle tjenester. Konsernet består av om lag 1200 ansatte med bred kompetanse og detaljert lokalkunnskap som dekker landsdelen fra Oslo i øst til Bergen i vest. Hovedkontoret ligger i Stavanger. Foruten en betydelig bankvirksomhet med produkter og tjenester både til privat- og bedriftskunder, består konsernet av eiendomsmegling, kapitalforvaltning, valutamegling, forsikringsprodukter, regnskapstjenester, corporatetjenester, ulike konsulenttjenester med mer.

Abonner