SRBANK – VURDERER UTSTEDELSE AV FONDSOBLIGASJON

Report this content

SR-Bank har mandatert Swedbank Norge for å utstede et nytt evigvarende fondsobligasjonslån med flytende rente og innløsningsrett etter 5 år.

Banken vurderer å kjøpe tilbake obligasjoner i NO0010552672/ROGG56 og NO0010552664/ROGG57 som en del av prosessen.

Kontaktperson SpareBank 1 SR-Bank:

Dag A. Hjelle, finanssjef, tlf. 909 50 088

Abonner