SRBANK – VURDERER UTSTEDELSE AV FONDSOBLIGASJON

SR-Bank har mandatert Swedbank Norge for å utstede et nytt evigvarende fondsobligasjonslån med flytende rente og innløsningsrett etter 5 år.

Banken vurderer å kjøpe tilbake obligasjoner i NO0010552672/ROGG56 og NO0010552664/ROGG57 som en del av prosessen.

Kontaktperson SpareBank 1 SR-Bank:

Dag A. Hjelle, finanssjef, tlf. 909 50 088

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank, det nest største norske finanskonsern, er til stede på Sør- og Vestlandet og i Oslo med 38 kontorer kombinert med ledende digitale løsninger. Over 300.000 privatpersoner og bedrifter har valgt oss som leverandør av finansielle tjenester. Konsernet består av om lag 1200 ansatte med bred kompetanse og detaljert lokalkunnskap som dekker landsdelen fra Oslo i øst til Bergen i vest. Hovedkontoret ligger i Stavanger. Foruten en betydelig bankvirksomhet med produkter og tjenester både til privat- og bedriftskunder, består konsernet av eiendomsmegling, valutamegling, forsikringsprodukter, regnskapstjenester, corporatetjenester, ulike konsulenttjenester med mer.

Abonner