SRBANK- Emisjon av nytt, utvidelse og tilbakekjøp av obligasjonslån

SpareBank 1 SR-Bank har utstedt NOK 300 millioner i et nytt obligasjonslån i det norske markedet med    5 års løpetid. Låneramme er NOK 2.000 millioner.

Lånet vil bli søkt notert på Oslo Børs (OSE).

SpareBank 1 SR-Bank utvider SRBANK08, ISIN: NO0010669732, med 100 millioner. Utestående i lånet er NOK 600 millioner. I tillegg utvides SRBANK15, ISIN: NO0010699325, med 170 millioner. Utestående i lånet er NOK 1.570 millioner.

Samtidig kjøpet SpareBank 1 SR-Bank tilbake NOK 196 millioner i SRBANK09, ISIN NO001676208, og NOK 78 millioner i SRBANK04, ISIN NO0010660061.

Stavanger, 22. Mars 2016

Kontakt: Dag Hjelle, telefon 909 500 88

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank, det nest største norske finanskonsern, er til stede på Sør- og Vestlandet og i Oslo med 38 kontorer kombinert med ledende digitale løsninger. Over 300.000 privatpersoner og bedrifter har valgt oss som leverandør av finansielle tjenester. Konsernet består av om lag 1200 ansatte med bred kompetanse og detaljert lokalkunnskap som dekker landsdelen fra Oslo i øst til Bergen i vest. Hovedkontoret ligger i Stavanger.

Abonner