SRBANK- nedkvittering av SRBANK01, SRBANK04, SRBANK14 og SRBOL02

SRBANK01 (ISIN: NO0010634785) er nedskrevet med NOK 1.466,5 mill. Nytt utestående volum er NOK 178,5 mill. SRBANK04 (ISIN: NO0010660061) er nedskrevet med NOK 293 mill. Nytt utestående volum er NOK 207 mill. SRBANK14 (ISIN: NO0010703390) er nedskrevet med NOK 1.177 mill. Nytt utestående volum er NOK 173 mill. SRBOL02 (ISIN: NO0010740855) er nedskrevet med NOK 2.440 mill. Nytt utestående volum er NOK 60 mill.

 

Kontakt: Dag Hjelle, telefon 909 500 88  

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank, det nest største norske finanskonsern, er til stede på Sør- og Vestlandet og i Oslo med 38 kontorer kombinert med ledende digitale løsninger. Over 300.000 privatpersoner og bedrifter har valgt oss som leverandør av finansielle tjenester. Konsernet består av om lag 1200 ansatte med bred kompetanse og detaljert lokalkunnskap som dekker landsdelen fra Oslo i øst til Bergen i vest. Hovedkontoret ligger i Stavanger.

Abonner