SRBNK: Nøkkelinformasjon ved kontantutbytte for regnskapsåret 2021

Report this content

Utbyttebeløp: 6,00 kroner

Annonsert valuta: NOK

Siste dag inklusive: 28. april 2022

Ex dato: 29 april 2022

Eierregisterdato: 2. mai 2022

Utbetalingsdato: Fra 6 mai 2022

Vedtaksdato: 28. april 2022

Denne informasjonen offentliggjøres i henhold til kravene i Løpende forpliktelser.

Stavanger, 9. februar 2022

Kontaktperson:
Stian Helgøy, direktør Investor Relations, telefon 906 52 173.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

Abonner