Supplementary information Q2 2011

SpareBank 1 SR-Bank har offentliggort "Supplementary information" per 2. kvartal 2011, inneholdende utdypende informasjon om konsernets finansielle og økonomiske utvikling. Rapporten følger vedlagt, og foreligger kun på engelsk.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner