Tidenes beste resultat for SpareBank 1 SR-Bank

SpareBank 1 SR-Bank presenterer et sterkt resultat og fikk 26 000 nye kunder i 2010. Samtidig omsatte EiendomsMegler 1 mer enn 1.200 flere boliger i fjor sammenlignet med 2009.   Konsernet har gjennom 2010 styrket sin markedsposisjon både gjennom ordinær kundevekst og gjennom oppkjøpet av Kvinnherad Sparebank.

SpareBank 1 SR-Bank oppnådde i 2010 et resultat før skatt på 1 614 millioner kroner (1 432 millioner kroner i 2009). Skattekostnaden ble 297 millioner kroner. Dette gir et resultat etter skatt på 1 317 millioner kroner (1 111 millioner kroner i 2009) og egenkapitalavkastning etter skatt på 15,5 prosent (17,5 prosent i 2009). Redusert egenkapitalavkastning må sees i sammenheng med at egenkapitalen ble styrket i mot slutten av 2009.

- Jeg er imponert over resultatene som er skapt av konsernets medarbeidere i 2010. Det er spesielt gledelig at vi fikk 26 000 flere kunder i fjor. Det viser at vi er en attraktiv samarbeidspartner og en fremtidsrettet organisasjon som skaper gode kundeopplevelser, sier Arne Austreid, administrerende direktør i SpareBank 1 SR-Bank.

Nøkkeltall for 2010:

 • Resultat før skatt: 1 614 mill kr (1 432 mill kr)
 • Resultat etter skatt: 1 317 mill kr (1 111 mill kr)
 • Egenkapitalavkastning etter skatt: 15,5 % (17,5 %)
 • Nedskrivning på utlån: 234 mill kr (368 mill kr)
 • Netto renteinntekter: 1 742 mill kr (1 676 mill kr)
 • Netto provisjons- og andre inntekter: 1 101 mill kr (998 mill kr)
 • Netto avkastning på finansielle investeringer: 571 mill kr (705 mill kr)
 • Utlånsvekst (inkl lån overført til SpareBank 1 Boligkreditt AS og SpareBank 1 Næringskreditt AS): 11,6 % (5,3 %)
 • Innskuddsvekst: 11,8 % (2,4 %)
 • Resultat pr egenkapitalbevis: 6,84 kr (6,88 kr)
 • Styret foreslår et utbytte pr egenkapitalbevis på 2,75 kr (1,75 kr)
 • Styret foreslår avsetning til gavefond på 197 mill kr (158 mill kr)
 • Kjernekapitaldekning (hensyntatt styrets forslag til utbytte): 10,2 % (9,6 %)

(2009 i parentes)

Resultat før skatt for 4. kvartal 2010, isolert, ble 414 millioner kroner (437 millioner kroner i 4. kvartal 2009). Egenkapitalavkastningen etter skatt ble 16,9 prosent (18,2 prosent). Tapsavsetningene var moderate.

Konsernet er godt posisjonert for vekst og utnyttelse av nye forretningsmuligheter, ifølge Austreid.

- Vi registrerer lysere utsikter for næringslivet. Petroleumsinvesteringene, som er viktige for aktiviteten i konsernets markedsområde, ventes å fortsette på høye nivåer. Vi er godt posisjonert til å utnytte en slik positiv utvikling framover, sier Arne Austreid.

Rapporten kan i sin helhet lastes ned fra www.sr-bank.no

Stavanger, 3. februar 2011

Kontaktpersoner:
Arne Austreid, administrerende direktør, telefon 900 77 334
Inge Reinertsen, konserndirektør økonomi/finans, telefon 909 95 033
Thor-Christian Haugland, konserndirektør for kommunikasjon, telefon 480 316 33.
Vidar Torsøe, Direktør IR, telefon 970 80 656.

 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank, det nest største norske finanskonsern, er til stede på Sør- og Vestlandet og i Oslo med 38 kontorer kombinert med ledende digitale løsninger. Over 300.000 privatpersoner og bedrifter har valgt oss som leverandør av finansielle tjenester. Konsernet består av om lag 1200 ansatte med bred kompetanse og detaljert lokalkunnskap som dekker landsdelen fra Oslo i øst til Bergen i vest. Hovedkontoret ligger i Stavanger.