TILBAKEKJØP AV ANSVARLIG LÅN

Report this content

SpareBank 1 SR-Bank har i dag kjøpt tilbake NOK 60 millioner i ansvarlig lån NO0010664568 / SRBANK07 til 3 måneders Nibor + 0,80 prosentpoeng med oppgjørsdato 9. mai 2017, tilsvarende kurs 101,145. Tilbakekjøpet er i forbindelse med utstedelse av nytt ansvarlig lån, NO0010792476. Utestående i markedet utover egenbeholdning er etter dette NOK 706 millioner.

Abonner