Utbytteemisjon

------------------------------------------------------------ Informasjonen er sendt gjennom Cision http://www.cisionwire.no http://www.cisionwire.no/sparebank-1-sr-bank/r//utbytteemisjon,c9317893 Nedenstående filer kan lastes ned: https://mb.cision.com/Main/2876/9317893/54295.pdf Tilbudsbrev https://mb.cision.com/Public/2876/9317893/9bac8a8afd84ecf6.pdf Tegningsblankett08 https://mb.cision.com/Public/2876/9317893/ac87b8cde749d32a.pdf Tegningsinnbydelse

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank, det nest største norske finanskonsern, er til stede på Sør- og Vestlandet og i Oslo med 38 kontorer kombinert med ledende digitale løsninger. Over 300.000 privatpersoner og bedrifter har valgt oss som leverandør av finansielle tjenester. Konsernet består av om lag 1200 ansatte med bred kompetanse og detaljert lokalkunnskap som dekker landsdelen fra Oslo i øst til Bergen i vest. Hovedkontoret ligger i Stavanger.