UTSTEDELSE AV ANSVARLIG LÅN

SpareBank 1 SR-Bank har utstedt et ansvarlig lån på NOK 300 millioner med kupong 3 måneders Nibor + 1,45 prosentpoeng. Lånet har 12 års løpetid med innløsningsrett etter 7 år.

Banken har kjøpt tilbake NOK 207,5 millioner i ansvarlig lån NO0010664568 til 3 måneders Nibor + 0,60 prosentpoeng. Dette lånet har innløsningsrett i desember 2017 og kupong 3 måneders Nibor + 2,75 prosentpoeng.

Kontaktperson SpareBank 1 SR-Bank:

Dag A. Hjelle, finanssjef, tlf 909 50 088

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank, det nest største norske finanskonsern, er til stede på Sør- og Vestlandet og i Oslo med 38 kontorer kombinert med ledende digitale løsninger. Over 300.000 privatpersoner og bedrifter har valgt oss som leverandør av finansielle tjenester. Konsernet består av om lag 1200 ansatte med bred kompetanse og detaljert lokalkunnskap som dekker landsdelen fra Oslo i øst til Bergen i vest. Hovedkontoret ligger i Stavanger. Foruten en betydelig bankvirksomhet med produkter og tjenester både til privat- og bedriftskunder, består konsernet av eiendomsmegling, valutamegling, forsikringsprodukter, regnskapstjenester, corporatetjenester, ulike konsulenttjenester med mer.

Abonner