UTSTEDELSE AV ANSVARLIG LÅN

SpareBank 1 SR-Bank har utstedt et ansvarlig lån på NOK 300 millioner med kupong 3 måneders Nibor + 1,45 prosentpoeng. Lånet har 12 års løpetid med innløsningsrett etter 7 år.

Banken har kjøpt tilbake NOK 207,5 millioner i ansvarlig lån NO0010664568 til 3 måneders Nibor + 0,60 prosentpoeng. Dette lånet har innløsningsrett i desember 2017 og kupong 3 måneders Nibor + 2,75 prosentpoeng.

Kontaktperson SpareBank 1 SR-Bank:

Dag A. Hjelle, finanssjef, tlf 909 50 088

Abonner