UTSTEDELSE AV ANSVARLIG LÅN

Report this content

SpareBank 1 SR-Bank har utstedt et ansvarlig lån på NOK 300 millioner med kupong 3 måneders Nibor + 1,45 prosentpoeng. Lånets løpetid er 10 år med første innløsningsrett etter 5 år. Innbetalingsdato er 21. september 2018.

Banken har kjøpt tilbake NOK 142 millioner i ansvarlig lån NO0010694920 til 3 måneders Nibor + 0,25 prosentpoeng.

Kontakt SpareBank 1 SR-Bank:

Dag A. Hjelle, finanssjef, tlf. 909 50 088

Abonner