UTSTEDELSE AV ANSVARLIG LÅN

SpareBank 1 SR-Bank har utstedt et ansvarlig lån på NOK 300 millioner med kupong 3 måneders Nibor + 1,45 prosentpoeng. Lånets løpetid er 10 år med første innløsningsrett etter 5 år. Innbetalingsdato er 21. september 2018.

Banken har kjøpt tilbake NOK 142 millioner i ansvarlig lån NO0010694920 til 3 måneders Nibor + 0,25 prosentpoeng.

Kontakt SpareBank 1 SR-Bank:

Dag A. Hjelle, finanssjef, tlf. 909 50 088

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank, det nest største norske finanskonsern, er til stede på Sør- og Vestlandet og i Oslo med 38 kontorer kombinert med ledende digitale løsninger. Over 300.000 privatpersoner og bedrifter har valgt oss som leverandør av finansielle tjenester. Konsernet består av om lag 1200 ansatte med bred kompetanse og detaljert lokalkunnskap som dekker landsdelen fra Oslo i øst til Bergen i vest. Hovedkontoret ligger i Stavanger. Foruten en betydelig bankvirksomhet med produkter og tjenester både til privat- og bedriftskunder, består konsernet av eiendomsmegling, kapitalforvaltning, valutamegling, forsikringsprodukter, regnskapstjenester, corporatetjenester, ulike konsulenttjenester med mer.

Abonner